Twee GZ-psychologen, Marijke Bloks en Bea Khouri, hebben de uitgangspunten en het behandelprotocol van cognitieve gedragstherapie voor CVS (CGT voor CVS) getoetst aan de beroepscode voor psychologen. Uitgaande van de actuele inzichten over ME/CVS concluderen zij dat psychologen hun beroepscode schenden wanneer zij deze vorm van CGT toepassen op ME/CVS-patiënten.

Meer informatie: beroepscode-opiniestuk-schendingen-cgt-voor-cvs-4.pdf