Door Ynske Jansen, 2015

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben een leerplichtambtenaar uit Sint-Michielsgestel op de vingers getikt. Deze ambtenaar heeft zich bij het schoolverzuim van een ziek kind niet behoorlijk gedragen. Ook heeft zij gehandeld in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Dat concluderen de ombudsmannen in een rapport van 17 maart 2015. Een flinke opsteker voor kinderen met ME of CVS en hun ouders die problemen hebben met een school of leerplichtambtenaar.

Lees meer