Op deze pagina staan alleen gedrukte brochures die u per post kunt ontvangen
Op de pagina Gratis brochures is een groot aantal brochures, rapporten en andere documenten te downloaden

Hoe bestellen?

U kunt het gewenste bestellen door het bedrag over te maken op
IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen onder vermelding van de bestelcode en uw adresgegevens.

SVP geen bestellingen via email!

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden bij uw bankoverschrijving. Wij kunnen het materiaal anders niet toezenden!
Het kan ongeveer een week tot anderhalve week duren voordat u het bestelde ontvangt. (In vakantieperiodes kan alles wat langer duren).
De Steungroep is financieel afhankelijk van donaties en giften. Een extra bijdrage is dus zeer welkom!
Voor donateurs zijn de hier vermelde brochures plus een aantal andere brochures gratis toegankelijk op de donateurspagina van de website.

De brochures

Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids. (2012)
Wie ziek is en daardoor tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, krijgt te maken met ingewikkelde
regelingen en verplichtingen. Deze brochure geeft informatie over de periode vanaf de eerste
ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag. Re-integratie, plan van aanpak, loondoorbetaling,
passend werk: de vele praktische tips, gebaseerd op ervaringen van patiënten, helpen de zieke
werknemer om greep te houden op het gebeuren. De rol van de bedrijfsarts krijgt veel aandacht.
Enkele reacties: “De beste brochure over dit onderwerp die ik heb gezien.” “Heel bruikbaar, niet alleen
voor de patiënten maar ook voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.” “Apart compliment voor de
cartoons.”
(64 pagina’s)
Prijs € 10,00. Bestelcode: WIZ
Donateursprijs € 5,00