Hoe bestellen?


U kunt het gewenste bestellen door het bedrag over te maken op
IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Groningen onder vermelding van de bestelcode en uw adresgegevens.

SVP geen bestellingen via email!

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden bij uw bankoverschrijving. Wij kunnen het materiaal anders niet toezenden!
Het kan ongeveer een week tot anderhalve week duren voordat u het bestelde ontvangt. (In vakantieperiodes kan alles wat langer duren).
De Steungroep is financieel afhankelijk van donaties en giften. Een extra bijdrage is dus zeer welkom!
Voor donateurs zijn deze brochures gratis toegankelijk in de donateursomgeving van de website.

De brochures


Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids. (2012)
Wie ziek is en daardoor tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, krijgt te maken met ingewikkelde
regelingen en verplichtingen. Deze brochure geeft informatie over de periode vanaf de eerste
ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag. Re-integratie, plan van aanpak, loondoorbetaling,
passend werk: de vele praktische tips, gebaseerd op ervaringen van patiënten, helpen de zieke
werknemer om greep te houden op het gebeuren. De rol van de bedrijfsarts krijgt veel aandacht.
Enkele reacties: “De beste brochure over dit onderwerp die ik heb gezien.” “Heel bruikbaar, niet alleen
voor de patiënten maar ook voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.” “Apart compliment voor de
cartoons.”
(64 pagina’s)
Prijs € 10,00. Bestelcode: WIZ
Donateursprijs € 5,00


Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten
Volgens deze richtlijn moeten keuringsartsen ook bij mensen met "moeilijk objectiveerbare" gezondheidsklachten zorgvuldig onderzoek doen naar belastbaarheid en beperkingen. Het feit dat geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden mag geen reden zijn om hen bij voorbaat arbeidsgeschikt te verklaren. Heeft in juli 2000 een wettelijke status gekregen door omzetting in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
Met uitgebreide toelichting. Bijgevoegd zijn kopieën van correspondentie met het TICA en het LISV
(voorlopers van het UWV) over status en terugwerkende kracht van de richtlijn. Nuttige informatie voor
keuringen en beroepszaken. Met de tekst van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
(AMvB). (Ongeveer 86 pagina's).
Meest recente versie 2001.1
Prijs € 11,00. Bestelcode: RMAO/C

Twee brochures over Internationale Consensuscriteria voor ME
Beide onderstaande brochures zijn zeer nuttig voor artsen en andere medische professionals die met ME-patiënten te maken hebben. Patiënten kunnen ze gebruiken om meer te weten te komen over hun ziekte of om hun arts te informeren.
Prijs bij gelijktijdige bestelling van beide brochures € 10,-  (i.p.v. € 12,50). Bestelcode: ICP+ICC

o Handleiding bij Internationale Consensuscriteria voor ME
Nederlandse vertaling van een Engelstalige handleiding, die in 2012 is gepubliceerd door een grote groep internationale experts op het gebied van ME. De diagnosecriteria van ME worden beschreven en daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op mogelijkheden om symptomen van ME te behandelen.
De tekst bevat schema’s die door behandelend artsen ingevuld kunnen worden. Er is tevens uitgebreid aandacht voor jongeren met ME. (36 pagina’s)
Prijs: € 7,50. Bestelcode: ICP

o Internationale Consensuscriteria voor ME
Nederlandse vertaling van een wetenschappelijke publicatie uit 2011 van een grote groep internationale experts op het gebied van ME, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ME en CVS. Dit document beschrijft duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose ME. Alles wordt onderbouwd door een groot aantal wetenschappelijke publicaties. Dit document vormt de basis voor bovenstaande handleiding. (18 pagina’s)
Prijs: € 5,00. Bestelcode: ICC