Bij een arbeidsongeschiktheidskeuring staat veel op het spel. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wel. Bij de WIA beoordeelt de arbeidsdeskundige, op basis van de conclusies van de verzekeringsarts, welke functies u in theorie nog zou kunnen vervullen, wat u daarmee zou kunnen verdienen en hoeveel dit verschilt van uw vroegere salaris. Op basis hiervan stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dat percentage bepaalt dan weer of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog die zal zijn. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bepaalt de verzekeringsarts bovendien of uw arbeidsongeschiktheid ‘duurzaam’ zal zijn. Dat bepaalt welk soort uitkering u binnen de WIA zult krijgen (WGA of IVA). Voor de Wajong beoordeelt de verzekeringsarts samen met de arbeidsdeskundige of u geen arbeidsvermogen heb en of dat duurzaam zal zijn. Voorwaarde voor en Wajonguitkering is dat er duurzaam geen arbeidsvermogen is. Van een herkeuring hangt af of uw uitkering hetzelfde blijft, wordt verhoogd, verlaagd of stopgezet. 

 

Onderstaande tien tips zijn bedoeld als eerste hulp. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor ME- en CVS-patiënten, maar ook anderen kunnen er veel aan hebben.

 

Veel ME-patiënten bellen naar de Steungroep als ze een oproep van het UWV verwachten voor een keuring of een herkeuring. Ze vragen dan hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Soms bellen ze pas in een laat stadium, en dat is jammer. Een goede voorbereiding op de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV is heel belangrijk. Die kost tijd en energie, maar van de uitkomst van een (her)keuring hangt veel af. Hieronder geven we tien tips.

 

1. Begin op tijd met voorbereiden

 

  • Wacht niet tot het laatst, maar begin op tijd – dat wil zeggen al weken van tevoren – met de voorbereiding. Want het kost tijd om voor uzelf alles op een rijtje te zetten en bijvoorbeeld de nodige medische gegevens op te vragen.

 

 

  • Stel u ook op de hoogte van de keuringsregels voor ME en CVS, zoals wat in de Richtlijn CVS uit 2013 staat over de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, wat de Gezondheidsraad in 2018 daarover heeft geadviseerd en het beleid dat het UWV naar aanleiding daarvan heeft vastgesteld. Al deze informatie kunt u vinden op de website van de Steungroep. Op de website van het UWV staat veel algemene informatie.