Het rondetafelgesprek van de vaste kamercommissie voor VWS met de patiëntenorganisaties is nu te zien op debat gemist:

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/patiëntenorganisaties-mecvs

Zie ook: 
http://www.steungroep.nl/nieuws/nieuws-algemeen/2 8-maart-2019-kamerleden-onder-de-indruk-van-verhaal-me-en-cvs-patienten