Het door de politiek opgelegde wettelijk criterium dat een jonggehandicapte alleen recht op een Wajong- uitkering heeft bij het duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen is onwerkbaar. Het UWV levert vaak onvoldoende argumenten voor het oordeel dat een Wajong-aanvrager in de toekomst nog arbeidsvermogen kan ontwikkelen. Dat maakt advocaat Ed van den Boogaard duidelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Lees meer: https://www.trouw.nl/samenleving/advocaat-ed-van-den-bogaard-onthef-de-uwv-arts-van-zijn-taak-als-waarzegger-~ac836649/