Dagblad Trouw heeft een intern onderzoek van het UWV in handen gekregen. Uit dit onderzoek, naar 150 Wajong-keuringen in 2016, blijkt dat in 33 procent van de onderzochte gevallen een Wajong-uitkering is afgewezen hoewel volgens de onderzoekers de aanvrager wel recht had op de Wajong. Het gaat vooral mis bij de beoordeling of iemand arbeidsvermogen heeft en of het ontbreken daarvan duurzaam is. Het UWV heeft in een reactie gezegd dat de Wajong-keuringen inmiddels verbeterd zijn, maar het is niet duidelijk waaruit die verbetering blijkt. Ook is niet duidelijk of de gesignaleerde onjuiste beoordelingen door het UWV inmiddels zijn rechtgezet.
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft bij het UWV het interne onderzoek opgevraagd.

Verder lezen:
https://www.trouw.nl/home/jonge-gehandicapten-krijgen-geregeld-geen-uitkering-terwijl-ze-er-wel-recht-op-hebben~a182450f/