De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft de Patiëntenfederatie en Ieder(in) gevraagd om bij de overheid en het UWV aan te dringen op noodmaatregelen voor mensen die afhankelijk zijn van een Wajong-, WIA-, WW- of Participatiewetuitkering of van loondoorbetaling bij ziekte. Keuringen via de telefoon of videobellen zouden volgens de Steungroep alleen mogen plaatsvinden met instemming van alle betrokkenen. Het mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Daarnaast vraagt de Steungroep aan beide koepelorganisaties voor chronisch zieken en mensen met een beperking om de brandbrief te steunen, die de vakbonden FNV, CNV en VCP op 17 april 2020 naar de minister en de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gestuurd. Daarin stellen de vakbonden onder andere het volgende voor:

-       Als beoordeling bij Wajong, Ziektewet en WIA op afstand niet mogelijk is: tijdelijk een uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid toekennen, die na een latere beoordeling en definitieve beslissing niet teruggevorderd wordt.

-       Verlenging van de periode van loondoorbetaling bij ziekte met de periode waarin vertraging van de re-integratie is opgelopen doordat werkgever en werknemer door de corona-crisis niet aan hun verplichting konden voldoen. Het UWV zou het loon over deze verlenging aan de werkgever moeten vergoeden.

-       Als werknemers in het tweede ziektejaar door de coronacrisis niet de mogelijkheid krijgen om te re-integreren: de overheid moet hun eventuele inkomensverlies door een lagere percentage loondoorbetaling (naar 90, 80 of 70%) compenseren.

-       Werknemers die door het opvolgen van de RIVM-instructies niet kunnen werken niet behandelen als werklozen, maar als mensen die zich terecht hebben ziek gemeld. 

-       Verlenging van de WW-duur tot aan de zomer, of zo nodig langer. Duidelijke versoepeling van de sollicitatieplicht.

-       Participatiewet: versoepeling van de sollicitatieplicht en de tegenprestatieplicht en landelijke duidelijkheid daarover. Tijdelijk niet toepassen van de kostendelersnorm, zodat er geen drempel is om tijdelijk voor mensen te zorgen op hetzelfde adres.

Het antwoord van de minister en de staatsecretaris is nog niet bekend.

Zie ook: 17-april-2020-kritiek-steungroep-op-corona-crisisplan-uwv-bij-wajong-en-wia-aanvragen