De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is lid van de Europese ME Vereniging (European ME Association, EMEA). De Noorse ME vereniging (Norwegian ME Association) heeft voor EMEA een onderzoek gedaan naar de situatie van ME-(ME/CVS)-patiënten in Europa. De resultaten zijn gepresenteerd op de rondetafelbijeenkomst van EMEA van 8 april j.l. In dit engelstalig verslag zijn de resultaten te zien op het gebied van het jaar waarin de ziekte begon, hoe lang het duurde tot de diagnose werd gesteld, hoe de ziekte is verlopen, wat daarop van invloed was en de ervaringen met gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Nederland maakt hiermee in Europa geen goede beurt .