De informatie over ME/CVS op de website Regelhulp van het ministerie van VWS is aangepast en uitgebreid. De informatie is bestemd voor iedereen die betrokken is bij iemand met ME/CVS, voor zorgverleners en andere beroepsgroepen en is ook heel bruikbaar voor patiënten. Een aanrader!

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/me-cvs

In 2021 is een ‘Expert consensus’, een Europese basisrichtlijn voor de diagnose, zorg en dienstverlening bij ME/CVS gepubliceerd. Dit document is gemaakt door de artsen en wetenschappers uit 22 Europese landen, die tussen 2016 en 2020 samenwerkten in EUROMENE. EUROMENE was een Europees Netwerk voor ME/CVS, gesubsidieerd door de EU, met als doel om kennis te delen en betere zorg voor Europese ME-patiënten te realiseren. Vanuit Nederland was Dr. Ruud Vermeulen, wetenschappelijk medewerker van het CSV/ME Medisch Centrum in Amsterdam, betrokken. Namens de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/cvs Vereniging stelden we hem een aantal vragen over deze richtlijn en zijn betrokkenheid. Ook vroegen we hem waarom patiëntenorganisaties niet bij de totstandkoming van de consensusrichtlijn zijn betrokken.
Lees meer...