In augustus 2019 informeerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Nederlandse gemeenten over het ME/CVS-advies van de Gezondheidsraad. Op zich positief, maar het bericht in 'Gemeentenieuws' kan helaas ook voor verwarring zorgen.

Het bericht geeft een link naar het advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast wijst het op de volgende aanbeveling in het advies: ‘Medische beoordelaars in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patiënt om geen CGT of oefentherapie te doen niet als “niet adequaat herstelgedrag.”’