In het blad Vriendin verscheen een interview met Bianca en haar man Gert Jan uit Almelo over hun strijd tot aan de rechtbank voor een IVA-uitkering voor Gert-Jan. Hij heeft ME/CVS en is bedlegerig, maar het UWV kende hem de aangevraagde arbeidsongeschiktheidsuitkering pas toe nadat hij, liggend in bed, de rechtszitting had bijgewoond.

Lees meer...