“ME/CVS is een ernstige chronische multisysteemziekte die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden ernstig beperkt”, aldus de Tweede Kamer in een motie die vandaag is aangenomen. In de motie overweegt de Kamer dat de beroepsgroep niet van plan lijkt om de richtlijn, waarin cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET) als eerste en tweede keuze voor behandeling worden genoemd, op korte termijn aan te passen. Dit terwijl artsen verdeeld zijn over deze gedragsinterventies, veel patiënten aangeven dat ze er juist schade door lijden en patiënten die er niet aan mee willen doen daar bij een Ziektewet-, WIA- of Wajong-keuring door het UWV nadeel van kunnen ondervinden.