Op 9 januari jongstleden werd de stuurgroep onderzoeksagenda ME/CVS geïnstalleerd door de Dr. V. Timmerhuis, directeur van ZonMW. Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad van Maart 2018 over ME/CVS. Op basis daarvan heeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan Zon MW opdracht gegeven een biomedische onderzoeksagenda voor ME/CVS te ontwikkelen om  vervolgens een onderzoeksprogramma tot uitvoering te brengen.

 

Doel

De onderzoeksagenda heeft ten doel biomedische kennis te ontwikkelen op de

volgende gebieden:

  • de diagnose ME/CVS (en eventuele betekenisvolle subcategorieën);
  • het ontstaan van ME/CVS;
  • de behandeling van ME/CVS.

In de agenda komen de onderzoeksvragen te staan die daartoe met prioriteit opgepakt moeten worden.