De twee moties die eind september/begin oktober in de Tweede Kamer zijn aangenomen kunnen een doorbraak inzetten voor de ME/CVS-patiënten in Nederland. De moties Raemakers (D66) en Ploumen (PvdA) kregen steun van alle partijen. In de moties werd minister Bruins van medische zorg en sport gevraagd eindelijk concrete actie te ondernemen voor ME/CVS-patiënten, de ziekte ME/CVS te erkennen en als regering adequaat hiermee om te gaan. Kort samengevat betekent dit:

  1. om aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra te vragen de wenselijkheid van een ME/CVS-expertise- en voorlichtingscentrum te onderzoeken;
  2. om er bij de medische sector op aan te dringen dat bij ME/CVS de laatste stand van de wetenschap goed wordt toegepast en actief nieuwe wetenschappelijke informatie wordt vergaard;
  3. om bij gebrek aan resultaat binnen redelijke termijn, het Zorginstituut te vragen om een herziening van de richtlijn CVS op het punt van CGT en GET op de meerjarenagenda te zetten;
  4. om de ME/CVS-patiënten bij wie de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is afgewezen, actief te informeren over hun mogelijkheden om zich opnieuw bij het UWV te laten beoordelen;
  5. om uit te dragen dat de regering bij het maken van beleid steeds uitgaat van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS.