De SP heeft een schokkend rapport gepubliceerd over de meldingen via het meldpunt UWV. Door fouten, verkeerde informatie, bureaucratie en het niet werken aan oplossingen komen veel mensen in grote problemen. Bij arbeidsongeschiktheid krijgen veel mensen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook de problemen van mensen met ME/CVS komen in het rapport aan de orde. SP-kamerlid Bart van Kent pleit voor omvorming van het UWV en betere arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het meldpunt UWV van de SP is nog steeds geopend: meldpunten-eerlijke-overheid

Je kunt ook je ervaringen met de bijstand melden. Meer informatie: rapport-meldpunt-uwv