De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft de Patiëntenfederatie en Ieder(in) gevraagd om bij de overheid en het UWV aan te dringen op noodmaatregelen voor mensen die afhankelijk zijn van een Wajong-, WIA-, WW- of Participatiewetuitkering of van loondoorbetaling bij ziekte. Keuringen via de telefoon of videobellen zouden volgens de Steungroep alleen mogen plaatsvinden met instemming van alle betrokkenen. Het mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid en kwaliteit.