Radio-uitzending ARGOS

Op 2 september besteedde Argos in een radio-uitzending aandacht aan het Onderzoeksprogramma ME/CVS van ZonMw. Naar aanleiding daarvan volgt hier een reactie van de Steungroep. In de uitzending kwam Lou Corsius (voormalig lid van de klankbordgroep ME/CVS van ZonMw) uitvoerig aan het woord. Lou vertelde over de situatie van zijn dochter Céline, die zelf ook kort te horen was. Het was aangrijpend om te horen hoe Céline hard achteruitgegaan is door een revalidatiebehandeling met gedragstherapie, waar ze juist haar hoop op had gevestigd. Haar leven is uiteindelijk door de ziekte nagenoeg tot stilstand gekomen. Céline en Lou benadrukten het grote belang van biomedisch onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandelmogelijkheden van ME/CVS.