ZonMW heeft het programma voor biomedisch onderzoek naar ME/CVS gepubliceerd en onderzoekers en onderzoeksinstellingen uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. In deze eerste ronde van het tienjarig programma ligt de nadruk op het opzetten van een biobank en gegevensregistratie om systematisch materialen (zoals bloed) en gegevens (zoals leeftijd, geslacht, klachten, ernst van de ziekte) van ME-patiënten te verzamelen. Hierbij moeten meerdere onderzoekscentra samenwerken. Het is de bedoeling dat in deelonderzoeken van die gegevens gebruik gemaakt wordt. Ook voor deelonderzoeken kan subsidie worden aangevraagd.