De ME/cvs Vereniging gaat in beroep bij de rechter tegen een besluit van ZonMW. Het gaat om het niet in behandeling nemen van het bezwaar van de Vereniging tegen het toekennen van onderzoekssubsidie aan het consortium ME/CFS Lines. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft begrip voor deze stap.