Hier vindt u enkele belangrijke regelingen in verband met inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en bedrijfsartsen.
Regels bij (her)keuringen vindt u op een andere pagina.

Regelingen in verband met inkomen bij ziekte voor werknemers:

Loondoorbetaling bij ziekte

Ziektewet

Ontslag en transitievergoeding

- Recht van werknemers met gezondheidsklachten op begeleiding en advies van een bedrijfsarts (12 februari 2020)

Tien vragen en antwoorden over ziek melden (14 januari 2022)

- Rechten en plichten bij ziekte tijdens vakantie (6 december 2019)

Hoe werkgevers zich kunnen verzekeren voor loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte werknemers (6 november 2019)

Regelingen in verband met inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid:

De WIA, een ingewikkelde wet

- Een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering bij langdurige hulp of verzorging

Verhoging of toekenning uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 2012

Regels in verband met de bedrijfsarts:

De rol van de bedrijfsarts: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts

Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)

De Richtlijn chronisch zieken en werk

Achtergronddocument bij Richtlijn Chronisch zieken en werk 2016

Regels in verband met gemeenten (participatiewet, WMO):

Gemeenten moeten bij de Participatiewet en de WMO rekening houden met het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS

Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf

Overige:
Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014. Met dit formulier kan een bedrijfsarts uw beperkingen en mogelijkheden vastleggen

Werkwijzer Poortwachter UWV, 1 december 2018

CAS Classificaties voor Arbo en SV (diagnosecodes voor bedrijfs- en verzekeringsartsen). UWV 2002

Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Leidraden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

- Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG 2007 (voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en behandelaars)