Een verzekeringsarts in opleiding maakte in zijn keuringsrapportage de behandelaar van een ME/CVS-patiënt verdacht door met veel nadruk (en zonder verdere uitleg) te schrijven dat deze omstreden zou zijn en dat naar de echtgenoot van de behandelaar een onderzoek gaande zou zijn. De bedrijfs- en verzekeringsarts die voor het UWV werkte als supervisor heeft dit rapport ondertekend.

Met hulp van een jurist diende de betrokken patiënt hierover een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle.