Als u gezondheidsproblemen hebt gaat u daarmee gewoonlijk eerst naar de huisarts en eventueel de specialist. Maar als er sprake is van langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, krijgt u ook met de bedrijfsarts en de verzekeringsarts te maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn.

Lees meer