ECLI:NL:CRVB:2022:1010


De duidelijk beargumenteerde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het recht op een IVA-uitkering voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid kan belangrijk zijn voor een grote groep ME-patiënten, met name voor degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Bij de betrokken patiënt, Gert-Jan, ging het om een vervroegde IVA-uitkering, bij de meeste patiënten gaat het om een gewone IVA-uitkering, waarbij de regels voor duurzaamheid iets minder streng zijn.

Herkenbaar
In de uitspraak staat het gebrek aan argumentatie van de kant van het UWV centraal, iets wat voor veel ME/CVS-patiënten herkenbaar is. Maar al te vaak menen UWV-artsen dat mensen met ME/CVS kunnen herstellen of dat hun mogelijkheden om te functioneren kunnen verbeteren door een behandeling, ook wanneer daar helemaal geen zicht op is. Daarom krijgen ze vaak geen IVA-uitkering voor duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. Dat betekent jarenlang verplichte gesprekken met het UWV over activering en re-integratie, een uitkering van 70% in plaats van 75% van het laatstverdiende loon en voortdurende angst voor een oproep voor een herkeuring.