Aanvulling 20 mei 2019: 
Voorlopig is het niet meer zinvol om aan de Steungroep door te geven dat u denkt dat er bij uw keuring sprake is (geweest) van een ‘afwijking van het beleid’. Mocht dat wel weer zo zijn, dan berichten wij dat op deze website.

Meld afwijkingen in de UWV-keuringspraktijk (6 maart 2019)

De Gezondheidsraad (GR) vindt dat bedrijfs- en verzekeringsartsen moeten erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is, die gepaard gaat met ‘substantiële functionele’ beperkingen. Ook stelt de raad dat deze artsen patiënten niet moeten dwingen om gedrags- of oefentherapie te volgen. De Steungroep spant zich in om te zorgen dat het advies van de GR op dit punt geen papieren tijger wordt, maar tot echte verbetering leidt. Op basis van het advies van de GR heeft het UWV zijn beleid voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van ME-patiënten (opnieuw) vastgesteld.