Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitslag van de (her)keuring. In dat geval kunt u bezwaar, beroep of hoger beroep aantekenen. Daarnaast kunt u een klacht indienen. Het is soms ook zinvol (later) om herziening van een eerdere beslissing te vragen. Dit is afhankelijk van de reden waarom u het oneens bent en van uw situatie. Hieronder zetten we deze mogelijkheden op een rijtje en treft u documenten aan die behulpzaam kunnen zijn. In de meeste gevallen is het verstandig om hierbij juridische hulp of advies in te roepen.


Bezwaar: Als u het niet eens bent met de uitslag van uw (her) keuring kunt u bezwaar maken bij het UWV.

Beroep: Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV naar aanleiding van uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoger beroep: Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Termijn: Bij deze procedures moet u zich wel aan de geldende termijnen houden.

Herziening: Hebt u niet (op tijd) bezwaar of beroep aangetekend of bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB, is het soms nog mogelijk herziening te krijgen. Het is aan te raden om voor informatie en advies over bezwaar, beroep, herziening contact op te nemen met de Steungroep.

Gesubsidieerde rechtshulp, informatie over inkomensgrenzen: Raad voor de Rechtsbijstand www.rvr.org

Klacht: Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan. Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt, kan een klacht indienen. Wat is precies het verschil en wanneer heeft klagen zin? Stuur de Steungroep een kopie van uw klacht! Lees meer: Het_indienen_van_een_klacht_bij_het_UWV.pdf


Inzage, correctie, aanvulling  en verwijdering:
Bij meningsverschillen kan het nuttig zijn om na te gaan wat het UWV eigenlijk over u heeft vastgelegd. Voor bezwaar en beroep is dit noodzakelijk. U hebt een wettelijk recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Lees meer …

Een extra gesprek aanvragen: Soms kan het helpen om een extra gesprek aan te vragen met de verzekeringsarts, bijvoorbeeld als u eerder niet alle relevante informatie goed hebt kunnen overbrengen, of u het gevoel het dat  de arts bepaalde belangrijke zaken niet goed heeft begrepen. Ook een extra gesprek met een arbeidsdeskundige kan soms nuttig zijn.

Meer informatie: