Zowel vanuit een huidige coalitiepartij als vanuit een huidige oppositiepartij zijn recent schriftelijke kamervragen gesteld over ME/CVS en arbeidsongeschiktheid. Inmiddels zijn deze vragen gedeeltelijk beantwoord.

Vragen SP
Op 21 januari stelde kamerlid van Gerven van de SP vragen aan Minister van Ark voor Medische Zorg. Hij vroeg de minister naar haar reactie op de zaak van een ME-patiënt. In die zaak had een verzekeringsarts van het UWV bij haar beoordeling gesteld dat de Richtlijn CVS uit 2013 niet achterhaald is, maar nog steeds geldt. Het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS uit 2018 wijkt echter op een aantal punten af van deze richtlijn, evenals het beleidsdocument van het UWV naar aanleiding van dat advies. De vereniging van verzekeringsartsen NVVG houdt echter vast aan de Richtlijn CVS.  Van Gerven vraagt onder andere: