Een aantal mensen met ME/CVS komt in aanmerking voor een herbeoordeling van hun arbeidsongeschiktheid op basis van de motie Raemakers. Zij kunnen zich daarvoor vanaf nu melden bij het UWV. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Het gaat om ME- en CVS-patiënten bij wie de verzekeringsarts van het UWV heeft aangenomen dat zij (nog) niet voldoende hebben gedaan aan hun herstel omdat ze geen cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise therapy (GET) hebben gevolgd en die daarvan bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid nadeel hebben ondervonden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld inhouden dat ze geen WIA-, IVA- of Wajong-uitkering hebben gekregen.